School in cijfers

Leerlingenaantallen:

  • 2021 - 2022 : 242 (nieuwe teldatum 01-02-2022)
  • 2020 - 2021 : 230 
  • 2019 - 2020 : 224
  • 2018 - 2019 : 245
  • 2017 - 2018 : 247

 

Resultaten eindtoets
Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.
 

Voor elke basisschool in Nederland is de ondergrens (minimale waarde) voor de gemiddelde score apart bepaald. Welke gemiddelde score een school moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de ouders van de leerlingen om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de ondergrens van de inspectie lager.
 

Wanneer de gemiddelde score van de school op of boven de ondergrens ligt, zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende.
 

  • 2021 - 2022 :  Schoolscore 537,3 (Nieuwe beoordelingssystematiek) - Oordeel voldoende
  • 2020 - 2021 :  Schoolscore 538,4  - Ondergrens inspectie: 531  -  Oordeel voldoende
  • 2019 - 2020 :  Geen landelijke eindtoets i.v.m. corona.
  • 2018 - 2019 :  Schoolscore 536,4  - Ondergrens inspectie: 535  -  Oordeel voldoende
  • 2017 - 2018 :  Schoolscore 539,6  - Ondergrens inspectie: 535  -  Oordeel voldoende

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?
In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
PRO   4%      
VMBO b / k       3% 7%
VMBO k / tl   8% 6%    
VMBO tl 12% 12% 12% 3% 3%
VMBO / HAVO 12% 6% 12% 11% 14%
HAVO 28% 18% 12% 25% 3%
HAVO / VWO 12% 20% 18% 18% 31%
VWO 36% 32% 40% 40% 38%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.scholenopdekaart.nl 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.